fbpx

„Valentin-napi ajándék” játékszabályzat

A Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Start Szociális Szövetkezet (székhely: 6795 Bordány, Petőfi utca 1., Adószám: 25729395-2-06), továbbiakban: Szervező), mint szervező a jelen játékszabályzatban meghatározott „Valentin-napi ajándék” nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi. A Szervező, mint a jelen játékszabályzatban és a www.homokhatipiac.hu oldalon meghatározott adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően bonyolítja le.

 1. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a sorsolás időpontjában kedvelik a Legjava közösségi oldalát, valamint elfogadják jelen játékszabályzatot és az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot (továbbiakban: Felhasználó). Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy regisztrálni, valamint a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha a Felhasználó a saját adatait hibásan, vagy hiányosan adta meg.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek hozzátartozói.

A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 1. A Játék időtartama:

2021.02.04-től- 2021.02.10. 10:00-i tart.

A nyereményjátékban 1 nyertest sorsolunk ki.

A kisorsolt személy a fotón szereplő Legjava ajándékcsomagot nyeri meg.  A nyertest sorsolás útján választjuk ki.

A sorsolás időpontja: 2021.02.10. 12:00

A nyertes kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik.

Az eredményhirdetés a www.facebook.com/legjava oldalon (a nyertes kommentre adott válaszban), vagy amennyiben erre nem érkezett visszajelzés, úgy a Nyertes facebook üzenet útján történő értesítésével zajlik.

Abban az esetben, ha a nyertest 8 napon belül nem sikerül beazonosítani vagy kapcsolatot felvenni, illetve ha a nyertes további 20 napon belül nem tudja igazolni jogosultságát, úgy helyette pótnyertes kerül kisorsolásra.

 1. A Játék menete
 2. Keresd fel a www.facebook.com/legjavafacebook oldalt
 3. Tájékozódj a részletekről.
 4. Hozzászólásodban add meg egy személy nevét, akinek küldenéd az ajándékcsomagot.

A nyertessel a nyertes kommentre adott válaszüzenetben és privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot.

Egy felhasználó csak egyszer adhat választ a nyereményjátékban.

 1. Az ajándékokról

Az Online Játék során a következő ajándék nyerhető meg:

Egy 5 darab LEGJAVA termékből összeállított válogatáscsomag.

A Szervező az ajándékváltoztatás jogát fenntartja. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A Szervező a nyertes Játékost privát Facebook üzenetben értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező az ajándékok tekintetében sem szavatosságot, sem garanciát nem vállal. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken felül egyéb nyereményt.

A játék során megadott válasz megadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

 1. A válaszadást a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos regisztrációját az oldalról eltávolítsák és a Játékost a Játékból kizárják.
 2. A Szervező a nyeremények postázása tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.
 3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
 4. A Szervező a személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

Bordány, 2021. február 4.