fbpx

„Játék a Legjavából” JÁTÉKSZABÁLYZAT

A nyereményjáték kizárólag a Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet közösségi oldalán, a facebook.com/legjava oldalon kerül meghirdetésre.

A nyereményjáték időtartama: 2018. december 11-én 7.30 órától 2018 december 16-án 16 óráig tart.

A sorsolást 2018. december 16-án 17 órakor Szegeden a Bödön Piacon felállított standunkon tartjuk.

Nyereményjátékunkban kizárólag azok a magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a nyereményjátékban való részvétellel együtt automatikusan elfogadták jelen nyereményjáték-szabályzatunkat. A nyereményjátékból ki vannak zárva a Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet dolgozói és a Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóik.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a nyereményjáték ideje alatt, a Legjava facebook oldalán közzétett nyereményjáték posztja alá a résztvevő helyes válasz adjon a feltett kérdésre egy írásos hozzászólásban. Több válasz esetén a válasz helyességétől függetlenül a résztvevő kizárásra kerül.

A nyertes hozzászóló sorszámát egy, a standnál jelen lévő vásárló vagy érdeklődő fogja kihúzni. A sorsolás nyilvános, azt videófelvétellel rögzítjük, majd feltüntetve a nyertes nevét is a bejegyzésben, a videóval együtt közzétesszük mind facebook oldalunkon, mind honlapunkon.

A Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet 3 db 2570 Ft értékű ajándékcsomagot sorsol ki. Az ajándékcsomag pénzre nem váltható át. Az ajándékcsomagokat postai úton, ingyenesen juttatjuk el a nyertesekhez a sorsolást követő 30 napon belül. Az ajándékcsomagok nyerteseit a nyereményről facebook üzenetben értesítjük, erre az üzenetre válaszolva kell megadni a nyertes teljes nevét és postai  címet.

A Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet a nyereménysorsolásokon a nyertesek mellett egy tartalék nyertest is kisorsol. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertesek közül valaki nem felelt  meg a játékszabályzatban leírtaknak, és ez miatt kizárásra kerül, vagy a sorsolás után 3 napon belül nem válaszol a megkeresésre.

A Homokhátság Szíve Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Szociális Szövetkezet nem vállal felelősségét bármilyen technikai hiba következtében elveszett, megsérült vagy elkésett hozzászólásért, amely miatt valaki nem tud részt venni a nyereményjátékban..

Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérjük figyelmesen olvassa el honlapunkon az e tárgyban közzétett adatvédelmi és adatkezelési szabályzatát!